DIECEZJA WŁOCŁAWSKA -KURIA DIECEZJALNA WŁOCŁAWSKA

DIECEZJA WŁOCŁAWSKA -KURIA DIECEZJALNA WŁOCŁAWSKA


Poniżej pisma, które można pobrać:

_________

1. Ad sacra
2. Świadectwo chrztu
3. Stwierdzenie faktu chrztu i stanu wolnego na podstawie zeznań świadków
4. Prośba o zgodę na zmianę danych w akcie chrztu
5. Prośba o zgodę na dokonanie zmian w zapisie aktu chrztu po adopcji dziecka
6. Zgoda na chrzest poza własną parafią
7. Zaświadczenie dla chrzestnego/chrzestnej
8. Sakrament bierzmowania
9. Zaświadczenie o przygotowaniu do bierzmowania
10. Zaświadczenie dla świadka bierzmowania
11. Prośba o zgodę na udzielenie sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego osobie dorosłej
12. Oświadczenie i deklaracja katolików cywilnie związanych, pragnących przystępować do sakramentu pokuty i Eucharystii
13. Prośba o dyspensę od przeszkody pokrewieństwa
14. Prośba o dyspensę od przeszkody różnicy religii przy małżeństwie zawieranym z osobą nieochrzczoną
15. Prośba o zezwolenie na asystowanie przy małżeństwie zawieranym z osobą ochrzczoną, ale niekatolikiem
16. Małżeństwo z osobą ochrzczoną, ale niewierzącą, niepraktykującą lub osobą, która formalnie odstąpiła od Kościoła Katolickiego
17. Oświadczenia i przyrzeczenia nupturientów przy zawarciu małżeństwa mieszanego
18. Prośba o zezwolenie na asystowanie przy małżeństwie zawieranym przez osobę związaną cenzurą lub przez tułacza
19. Prośba o zezwolenie na asystowanie przy małżeństwie zawieranym przez niepełnoletniego
20. Zgoda rodziców na zawarcie sakramentu małżeństwa przez niepełnoletniego (do 18. roku życia)
21. Prośba o uznanie stanu wolnego i zezwolenie osobie cywilnie rozwiedzionej na sakramentalne małżeństwo
22. Prośba o zezwolenie na asystowanie przy małżeństwie zawieranym przez nupturientów
23. Protokół zdawczo-odbiorczy
24. Regulamin dla kościelnych
25. Umowa najmu lokalu mieszkalnego
26. Umowa dzierżawy gruntu
27. Umowa o pracę
28. Umowa zlecenia
29. Zezwolenie na sprzedaż gruntów
30. Regulamin dla organistów
31. Umowa najmu lokalu lub całego budynku
32. Umowa o dzieło
33. Umowa użyczenia budynku

Pobierz wzory pism

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011  CMS   Odwiedzin: 13285908 -GOŚCI ONLINE: 28

projektowanie stron www