DIECEZJA WŁOCŁAWSKA -KURIA DIECEZJALNA WŁOCŁAWSKA

DIECEZJA WŁOCŁAWSKA -KURIA DIECEZJALNA WŁOCŁAWSKA


Podsumowano tegoroczną Pieszą Pielgrzymkę Diecezji Włocławskiej na Jasną Górę
2017-11-07

7 listopada w Kurii Diecezjalnej we Włocławku pod przewodnictwem ks. bp. Wiesława Meringa odbyło się spotkanie podsumowujące tegoroczną Pieszą Pielgrzymkę Diecezji Włocławskiej na Jasną Górę. W spotkaniu wzięli udział obecni i ustępujący kierownicy grup. Podsumowanie przedstawił diecezjalny duszpasterz pieszych pielgrzymek ks. Marek Molewski. W roku 2017 na pątniczym szlaku na Jasną Górę z diecezji wyruszyło ponad 1800 pielgrzymów.

„Idźcie i głoście” – słowa te były hasłem Pieszej Pielgrzymki Diecezji Włocławskiej na Jasną Górę. Pielgrzymi w sposób szczególny przez swą obecność, modlitwę, pokutę oraz umartwienie włączyli się w Jubileusz 300-lecia koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej i zostali członkami „Żywej Korony Maryi”. W czasie wspólnej drogi pochylili się nad tajemnicą Objawień Matki Bożej z Fatimy, rozważając słowa, które Maryja skierowała do dzieci fatimskich i przyjęli to szczególne przesłanie. Duchowo jednoczyli się z obchodami 50. rocznicy koronacji wizerunku Matki Bożej Licheńskiej, Bolesnej Królowej, gdyż w tych dniach sierpniowych w Diecezji Włocławskiej to wydarzenie było w szczególny sposób wspominane i świętowane.

Pieszą pielgrzymkę z diecezji włocławskiej od początku tworzą tzw. dwie „kolumny”, gdyż pątnicy przybywają na Jasną Górę w dwóch terminach. Pielgrzymi z pierwszej kolumny docierają do Częstochowy w dniu 13 sierpnia, aby przeżyć Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, a pątnicy z drugiej kolumny docierają do kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej – Królowej Polski w dniu 24 sierpnia i uczestniczą w Uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.

Pierwszą kolumnę Pieszej Pielgrzymki Diecezji Włocławskiej tworzą:

29 Pielgrzymka z Włocławka – grupa amarantowa – kierownik - ks. Rafał Bogus.
W skład grupy włocławskiej wchodzi - „Integracyjna Grupa CARITAS”, osoby niepełnosprawne, w tym roku uczestniczyło 11 braci i sióstr potrzebujących wsparcia oraz wolontariusze, opiekunem jest ks. Paweł Zalewski.
W grupie z Włocławka uczestniczyło 343 pielgrzymów, a służby pielgrzymkowe zaangażowało się około 75 pielgrzymów.
Księża: ks. Rafał Bogus, ks. Tomasz Bartkowiak, ks. Paweł Zalewski, ks. Hieronim Szczepaniak, ks. Przemysław Warmiński – ojciec duchowny WSD Włocławek, ks. Tomasz Król, ks. Marek Zieliński, ks. Adrian Szczęsny, ks. Łukasz Matuszak, ks. Jakub Kupiński, ks. Bartłomiej Pyka, ks. Adam Kłonowski, ks. Kamil Jakubowski;
Klerycy: dk. Piotr Kazubowski, dk. Mateusz Markowski, kl. Piotr Dąbrowski, brat Jakub Kwiatkowski OSST, kl. Kamil Chabasiński, kl. Krzysztof Kurtys, kl. Damian Kurzawski, kl. Hubert Roszak, kl. Mateusz Jędrzejczak, kl. Przemysław Szczepaniak, kl. Krzysztof Tomaszewski;
Siostry zakonne: s. Agnieszka, s. Sylwia, s. Anna, s. Rut, s. Oliwia.

27 Pielgrzymka z Konina – grupa żółta – kierownik - ks. Mariusz Staszak.
W skład grupy konińskiej wchodzi - „Oaza Chorych”, osoby niepełnosprawne, w tym roku uczestniczyło 6 braci i sióstr potrzebujących wsparcia oraz wolontariusze, opiekunem jest ks. Karol Zając.
W grupie z Konina uczestniczyło 279 pielgrzymów, w służbę pielgrzymkową zaangażowało się około 55 pielgrzymów.
Księża: ks. Mariusz Staszak, ks. Mirosław Dereszewski, ks. Rafał Działak, ks. Mariusz Butkiewicz, ks. Marcin Ziółkowski, ks. Jarosław Kłusak, ks. Przemysław Pankowski, ks. Karol Zając;
Klerycy: kl. Piotr Skitek.
Sióstr zakonnych w grupie konińskiej w tym roku nie było.

27 Pielgrzymka z Turku – grupa zielona – kierownik - ks. Dariusz Ziemniak.
W grupie z Turku uczestniczyło 190 pielgrzymów, w służbę pielgrzymkową zaangażowało się około 52 pielgrzymów.
Księża: ks. Dariusz Ziemniak, ks. Grzegorz Guć, ks. Tomasz Kalinowski, ks. Marcin Sadownik, ks. Szymon Grzywiński, ks. Rafał Marczewski – ojciec duchowny, ks. Piotr Sowała, ks. Stanisław Nowak;
Klerycy: kl. Przemysław Wojtynka, kl. Wojciech Thiel, kl. Dominik Stempin, kl. Kamil Frątczak;
Siostry zakonne: s. Karina, s. Samuela.

27 Pielgrzymka z Dzierżaw – grupa niebieska – kierownik - ks. Marian Kilichowski.
W grupie z Dzierżaw uczestniczyło 50 pielgrzymów, w służbę pielgrzymkową zaangażowali się wszyscy pielgrzymi.
Księża: ks. Marian Kilichowski, ks. Mateusz Kuliński;
Klerycy: dk. Tobiasz Winnicki.

Pielgrzymi tworzący pierwszą kolumnę dotarli na Jasną Górę w dniu 13 sierpnia 2017 roku, tradycyjnie położyli się krzyżem i w ciszy witając się z Maryją przedstawili swoje intencje. Zostali powitani przed szczytem Jasnej Góry o godz. 14.45., a powitania dokonał ks. infułat Andrzej Ziemieśkiewicz – delegat księdza biskupa Ordynariusza. W dniu wejścia na Jasną Górę o godz. 19.30., pielgrzymi diecezji włocławskiej, wraz z pielgrzymami diecezji kieleckiej, sosnowieckiej i radomskiej uczestniczyli w uroczystej eucharystii, która stanowiła punkt kulminacyjny pielgrzymowania i zakończenie pątniczego trudu.

Drugą kolumnę Pieszej Pielgrzymki Diecezji Włocławskiej tworzą:

407 Pielgrzymka z Sieradza – grupa biało czerwona - kierownik, ks. Krzysztof Mętlewicz.
W grupie z Sieradza uczestniczyło 660 pielgrzymów, w służby pielgrzymkowe zaangażowało się około 80 pielgrzymów.
Księża: ks. Krzysztof Mętlewicz, ks. Sławomir Kasprzak, ks. Jarosław Szpolorowski, ks. Robert Nawrocki, ks. Przemysław Pilarski, ks. Bartosz Andrzejewski, ks. Jacek Leśniewski, ks. Sebastian Szkop, ks. Dawid Matusiak, ks. Jacek Kędzierski;
Klerycy: kl. Arkadiusz Dylewski, kl. Adrian Ossowski, kl. Łukasz Kołodziejczak,
kl. Norbert Maciaszek;
Siostry zakonne: s. Klara, s. Elżbieta.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że Pielgrzymka Sieradzka jest najstarszą i najliczniejszą grupą udającą się co roku na Jasną Górę z Diecezji Włocławskiej, za co bardzo dziękujemy wszystkim tworzącym tę pielgrzymkę, poczynając od duszpasterzy a kończąc na najmłodszym uczestniku.

27 Pielgrzymka ze Zduńskiej Woli – grupa pomarańczowo-zielona – kierownik, ks. Damian Sochacki.
W grupie ze Zduńskiej Woli uczestniczyło 192 pielgrzymów, w służbę pielgrzymkową zaangażowało się około 65 pielgrzymów.
Księża: ks. Damian Sochacki, Sławomir Wysocki, ks. Mariusz Danielewski,
ks. Janusz Gozdalik, ks. Piotr Kowalski, ks. Marcin Matynka;
Klerycy: dk. Piotr Wolny, kl. Wojciech Wolny, kl. Tomasz Witkowski, kl. Andrzej Kaczorkiewicz;
Sióstr zakonnych w tym roku w tej grupie nie było.

5 Rowerowa Pielgrzymka Diecezji Włocławskiej, grupy rowerowe z: Turku, Włocławka, Zduńskiej Woli - kierownik ks. Dawid Drapała.
W pielgrzymce rowerowej uczestniczyło 41 pątników, w służbę pielgrzymkową zaangażowało się 8 pielgrzymów.
Księża: ks. Dawid Drapała, ks. Paweł Koralewski, kleryków i sióstr zakonnych nie było.

Pielgrzymi tworzący drugą kolumnę, pielgrzymują w dwie strony, dotarli na Jasną Górę w dniu 24 sierpnia 2017 roku, o godz. 17.30. i zostali powitani przez Księdza Biskupa Stanisława Gębickiego. W dniu 25 sierpnia br., Ksiądz Biskup Stanisław Gębicki celebrował uroczystą Eucharystię o godz. 08.00. w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, homilię wygłosił ks. prałat Dariusz Kaliński, eucharystia ta stanowiła najważniejszy punkt pielgrzymki.
Pielgrzymka w liczbach:

Ilość pielgrzymów w sumie: 1835 osób;
Kobiet: 1112;
Mężczyzn: 723;
Księży: 49;
Kleryków: 25;
Sióstr zakonnych: 25;
Lekarzy: 12;
Pielęgniarek: 18;
Pielgrzymkowa służba medyczna: 28;
Osoby na wózkach: 19;
Służby pielgrzymkowe: zaangażowanych we wszystkie służby: około 300 osób;
Najstarszy pielgrzym: p. Helena Siutkowska - 86 lata, z Konina.

Na Jasna Górę, autokarami na ostatni etap i wejście pielgrzymki przybywają „pielgrzymi duchowi” i są obecni na Mszach Świętych kończących pielgrzymkę, (poszczególne grupy – kolumny), w liczbie 735 osób. W tym roku obecnych pielgrzymów w miesiącu sierpniu na Jasnej Górze, w sposób zorganizowany, biorący udział w Pielgrzymce Diecezji Włocławskiej - było w sumie 2570 osób.

W roku duszpasterskim 2017/2018 pielgrzymi otrzymują propozycję programu stałej formacji, który jest oparty na programie duszpasterskim Konferencji Episkopatu Polski czyli dla całego Kościoła w Polsce i jest skupiony wokół hasła: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.
Proponowany program jest treścią działań duszpasterstwa pielgrzymkowego, czyli przeprowadzenia „rekolekcji w drodze” w celu ożywiania duszpasterstwa parafialnego oraz prowadzenia rozszerzonej, pogłębionej katechezy dla młodzieży i dorosłych. W tym roku będziemy przeżywać Pieszą Pielgrzymkę Diecezji Włocławskiej na Jasną Górę pod szczególnym patronatem Matki Bożej Licheńskiej, przeżywając jej obecność w diecezji włocławskiej oraz pod patronatem bł. Biskupa Michała Kozala przeżywając rocznicę 100-lecia przyjęcia święceń kapłańskich. W nasze rozważania i intencje modlitewne włączymy również rocznicę 100-lecia odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyzny. Aby te wszystkie intencje pomogły w ożywieniu naszej wiary otrzymanej na chrzcie świętym, potrzeba modlitwy. Samo działanie zewnętrzne nie wystarczy, dlatego pielgrzymi duchowi podejmą gorącą modlitwę o owocne przygotowanie się każdego z nas, do zadań stawianych nam przez Kościół na ten rok duszpasterski.

Ks. Marek Molewski, diecezjalny duszpasterz pieszych pielgrzymek

 


Zobacz inne aktualności z grupy AKTUALNOŚCI


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011  CMS   Odwiedzin: 13285913 -GOŚCI ONLINE: 26

projektowanie stron www