DIECEZJA WŁOCŁAWSKA -KURIA DIECEZJALNA WŁOCŁAWSKA

DIECEZJA WŁOCŁAWSKA -KURIA DIECEZJALNA WŁOCŁAWSKA


Zakończył się Narodowy Kongres Trzeźwości
2017-09-24

24 września uroczystą Eucharystią w archikatedrze warszawskiej zakończył się Narodowy Kongres Trzeźwości. W trwających od czwartku 21 do 23 września obradach na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego uczestniczyli eksperci ds. uzależnień, parlamentarzyści, duchowni i propagatorzy abstynencji. Owocem wydarzenia jest opracowanie kongresowego przesłania oraz rozpoczęcie prac zmierzających do przygotowania Narodowego Programu Trzeźwości. Udział w tym historycznym wydarzeniu wzięła także Diecezja Włocławska, która wydelegowała na Kongres przedstawicieli środowisk odpowiedzialnych za trzeźwość.

Inicjatorem zorganizowania Kongresu był bp Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości, który podkreślił, że celem kongresu jest promocja trzeźwości i abstynencji oraz ograniczenie spożycia alkoholu w Polsce, przynajmniej do poziomu średniej światowej.

Udział w Kongresie wziął przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, który w pierwszym dniu kongresowym z uznaniem podziękował wszystkim instytucjom w kraju za badania naukowe na temat zagrożeń wynikających z nadużywania alkoholu. Wyraził też wdzięczność za wszelkie działania prewencyjne, o charakterze zarówno ogólnopolskim jak i diecezjalnym, parafialnym i samorządowym.

Z kolei papież Franciszek w przesłaniu do uczestników zgromadzenia przypomniał o tym, że hasło obrad: "Ku trzeźwości Narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła, państwa i samorządu" wyznacza cel, jakim jest troska różnych instytucji i środowisk o osoby dotknięte skutkami nałogów, zwłaszcza alkoholizmu. Przypomniał o odpowiedzialności i potrzebie niesienia pomocy tym osobom i ich bliskim.

W programie kongresu znalazły się wystąpienia ekspertów ds. uzależnień, parlamentarzystów, duchownych i propagatorów abstynencji. W obradach udział wzięli przedstawiciele rządu oraz Kancelarii Prezydenta RP. List od Andrzeja Dudy odczytał minister Andrzej Dera, natomiast przemówienie o znaczącej roli zadań wychowawczych, podejmowanych przez polskie rodziny dla budowania wizerunku Polski na arenie międzynarodowej, wygłosił wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak.

Prelegenci dyskutowali nad rolą państwa i samorządów w budowaniu postaw trzeźwościowych wśród Polaków. Uczestnicy dyskusji panelowej krytycznie ocenili obowiązujące zapisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Wskazali również szereg postulatów ewentualnych zmian jej tekstu. Wiele uwagi poświęcono kwestiom reklamy produktów alkoholowych oraz ekonomicznej i fizycznej dostępności alkoholu w sklepach. Referat na temat promocji trzeźwości w środkach masowego przekazu wygłosił w drugim dniu kongresowym wybitny medioznawca bp Adam Lepa

W działania na rzecz zwalczania alkoholizmu wpisuje się projekt Narodowego Programu Trzeźwości, którego zarys przedstawił prof. Krzysztof Wojcieszek, ekspert ds. uzależnień i konsultor Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości. Zdaniem eksperta, pierwszym celem Narodowego Programu Trzeźwości powinna być zmiana usytuowania napojów alkoholowych w naszej kulturze. O tym, jak mógłby być realizowany Narodowy Program Trzeźwości rozmawiali także uczestnicy panelu – dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dr Krzysztof Brzózka, posłanka Małgorzata Zwiercan, współautorka sejmowej uchwały o ustanowieniu roku 2017 rokiem specjalnej troski o trzeźwość narodu, a także lekarze. Natomiast eksperci ds. uzależnień ze świeckich i kościelnych ośrodków leczących z alkoholizmu, zastanowili się nad rolą organizacji pozarządowych, wspólnot, ruchów i bractw w krzewieniu profilaktyki i abstynencji.

Owocem obrad Narodowego Kongresu Trzeźwości było przesłanie promujące trzeźwość. Zwrócono również uwagę, że w myśl hasła Kongresu: „Ku trzeźwości Narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła, państwa i samorządu”, każda z tych instytucji powinna rzetelnie wypełniać swoje zdania w zakresie promocji odpowiedzialności i umiarkowania w spożywaniu napojów alkoholowych.

Zwieńczeniem kongresu była Eucharystia w stołecznej katedrze św. Jana Chrzciciela, której przewodniczył metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. Na jej zakończenie na ołtarzu przy grobie sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego jako wotum złożone zostały postanowienia kongresowe. Kard. Nycz zachęcił, by uczestnikom kongresu towarzyszyła modlitwa do prymasa: „pomóż nam, bo sprawa jest poważna”.

Ks. Paweł Śmigiel
Duszpasterz Trzeźwości Diecezji Włocławskiej

 


Zobacz inne aktualności z grupy AKTUALNOŚCI


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011  CMS   Odwiedzin: 13285915 -GOŚCI ONLINE: 27

projektowanie stron www