DIECEZJA WŁOCŁAWSKA -KURIA DIECEZJALNA WŁOCŁAWSKA

DIECEZJA WŁOCŁAWSKA -KURIA DIECEZJALNA WŁOCŁAWSKA


Księża roczników święceń 2011-2016 wzięli udział w spotkaniu formacyjnym
2017-09-23

We wspomnienie św. ojca Pio, w sobotę 23 września, młodzi prezbiterzy diecezji włocławskiej uczestniczyli w spotkaniu formacyjnym. W kościele seminaryjnym zgromadzili się księża sześciu roczników, wyświęceni w latach 2011-2016, aby brewiarzową modlitwą w ciągu dnia rozpocząć dzień skupienia. W czasie konferencji, ks. prał. Tomasz Michalski przywołując postać św. Pawła przypomniał, że był on świadom swojej słabości. Chociaż czytając jego listy, nie dowiadujemy się, czego ona dotyczyła, to jednak mamy wyraźne świadectwo podejmowanej przez niego walki. Ten przykład ks. Michalski przeniósł na kanwę życia kapłańskiego, zachęcając do nieustannego pokonywania grzechu. Zwrócił uwagę, że tylko Bóg przekracza to, co niemożliwe, przed człowiekiem nigdy nie stawia takiego zadania. Dlatego wszystkie przeszkody, które napotykamy w naszym dążeniu do świętości są możliwe do pokonania.

Adoracja Najświętszego Sakramentu, która po krótkiej przerwie była kolejnym punktem spotkania, stworzyła możliwość do spojrzenia w swoje serce i dostrzeżenie słabości, z którą należy podjąć walkę. Okazja do spowiedzi świętej w czasie modlitwy przed Chrystusem eucharystycznym to przestrzeń bezpośredniej odpowiedzi na zasiane w sercach młodych kapłanów wezwanie do ciągłej postawy nawrócenia.

Mszy Świętej przewodniczył ks. bp Stanisław Gębicki, który nawiązując w homilii do wydarzeń z życia patrona dnia, ukazywał przeplatające się wzajemnie radość i cierpienie w kapłańskiej posłudze. Na zakończenie zwrócił uwagę na dzieła życia włoskiego kapucyna, zarówno duchowe, jak i materialne. Biskup zachęcił również zgromadzonych księży do większej otwartości na tworzenie i prowadzenie w parafiach grup modlitewnych św. ojca Pio.

Ks. prał. Tomasz Michalski dziękując ks. bp. Stanisławowi Gębickiemu za przewodniczenie Eucharystii i wygłoszone słowo, wyraził również wdzięczność seminarium duchownemu za gościnność i życzliwość w podejmowaniu absolwentów. Spotkanie zakończyło się wspólnym obiadem w refektarzu, po którym kapłani, napełnieni nowymi siłami, wrócili do swoich parafii.

ks. Julian Głowacki
fot. ks. Julian Głowacki

 


Zobacz inne aktualności z grupy AKTUALNOŚCI


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011  CMS   Odwiedzin: 13285915 -GOŚCI ONLINE: 27

projektowanie stron www