DIECEZJA WŁOCŁAWSKA -KURIA DIECEZJALNA WŁOCŁAWSKA

DIECEZJA WŁOCŁAWSKA -KURIA DIECEZJALNA WŁOCŁAWSKAKapituła Kolegiaty Uniejowskiej

Prałaci
1. ks. Andrzej ZIEMIEŚKIEWICZ – prepozyt; infułat
2. ks. Jerzy DYLEWSKI – archidiakon
3. ks. Marek KASIK – dziekan

4. ks. Zbigniew CABAŃSKI – kustosz

 

Kanonicy gremialni
1. ks. Mirosław MIŁEK
2. ks. Józef WRONKIEWICZ
3. ks. Andrzej KACZMAREK
4. ks. Wojciech KOCHAŃSKI
5. ks. Władysław WASZAK
6. ks. Mirosław LAMENT
7. ks. Waldemar PASIEROWSKI
8. ks. Zygmunt CHROMIŃSKI
9. ks. Stanisław NOWAK

 

Kanonicy honorowi

1. ks. Ryszard SZAJERSKI
2. ks. Andrzej WALCZAK
3. ks. Jacek LASZCZYK
4. ks. Marian KILICHOWSKI
5. ks. Piotr GŁOWACKI
6. ks. Stanisław NASIŃSKI
7. ks. Ireneusz MROWICKI
8. ks. Wiktor HOŁTYN
9. ks. Jacek BUDA

 

 

 

 

 Seniorzy
1. ks. Kazimierz LIPIŃSKI
2. ks. Eugeniusz LEWANDOWSKI
3. ks. Ireneusz BUBLICKI
4. ks. Józef BONIECKI
5. ks. Stefan SPYCHALSKI
6. ks. Ryszard KOLIBSKI
7. ks. Kryspin KAŹMIERCZAK
8. ks. Wojciech KRZYWAŃSKI

9. ks. Stanisław ŁOSIAKOWSKI

10. ks. Zygmunt SKROBICKI

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011  CMS   Odwiedzin: 13285911 -GOŚCI ONLINE: 25

projektowanie stron www